Personverntesten

Bestill et gratis møte

Ta den hurtige eller grundige personverntesten

Velg test

Personverntesten

Les mer om personverntesten her

Personverntesten er et gratis verktøy som gir deg en oversikt over hvor langt din virksomhet har kommet når det gjelder å etterleve kravene i den nye personvernforordningen. 

På mange områder viderefører personvernforordningen reglene i dagens personopplysningslov. Men det er også vesentlige endringer og nye krav som virksomheten må oppfylle fra 25. mai 2018 når reglene trer i kraft.

Når du tar personverntesten får du en samlet sluttrapport med en "compliance score" som er regnet ut på bakgrunn av dine svar på testens spørsmål. Sammen med "compliance scoren" får du også kommentarer og anbefalinger til bruk i din organisasjons videre arbeid med å sikre at dere oppfyller kravene i personvernforordningen. 

Hvem kan ta personverntesten?

I utgangspunktet kan alle ta personverntesten.

Personvernforordningen inneholder til dels detaljerte og komplekse regler om blant annet informasjonssikkerhet. Det innebærer at du muligens vil ha nytte av å få hjelp fra en kollega med en annen fagprofil for å kunne svare på alle spørsmålene.

Testen inneholder derfor funksjonen "Spør en kollega" som gjør det enkelt å sende spørsmålet videre. 

Testens spørsmål og svar

Spørsmålene er inndelt i de samme åtte kategoriene som er dekket av personvernforordningen. Det sikrer at man ved å ta testen kommer igjennom hele personvernforordningen og får en 360 graders statussjekk.

Personverntesten består av to tester. En hurtigtest du kan ta på ca. 10 minutter, og en lengre og mer detaljert test du kan ta på ca. 30 minutter. 

Utregning av organisasjonens "compliance score"
Det er mer alvorlig å bryte noen bestemmelser i personvernforordningen enn andre. Det tar personverntesten høyde for. Det innebærer at ikke alle svar har samme vekt når den samlede "compliance scoren" skal regnes ut. Noen svar slår med andre ord "hardere ut" på den samlede "compliance scoren"  enn andre.

Vi har i forbindelse med vektingen av de ulike svarene sett hen til forordningens bøtebestemmelser. Her fremgår det at visse typer overtredelser straffes hardere enn andre. Vi har også sett hen til Datatilsynets mangeårige sanksjonspraksis.

Ansvarsfraskrivelse

Personverntesten gir et overordnet øyeblikksbilde av status for din virksomhet. "Compliance scoren" og sluttrapporten er ikke en presis fasitliste og kan ikke benyttes alene. Sluttrapporten kan med andre ord ikke erstatte vanlig juridisk rådgivning. Med testen får imidlertid din virksomhet en enkel og verdifull indikasjon på hvor langt dere har kommet med compliance-arbeidet og om det er områder dere bør være særlig oppmerksomme på i det videre arbeidet. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til testen eller den nye personvernforordningen er du velkommen til å kontakte Kvale Advokatfirma DA på 22 47 97 00.